Tijdsplanning glasvezel Langedijke

In: Glasvezel internet, Buitengebied

Tijdsplanning glasvezel Langedijke

Het project Glasvezel in Langedijke is het eerste glasvezel pilotproject in Friesland. Binnen de pilot lopen we af en toe tegen zaken aan die ongewild leiden tot vertraging en meer tijd in beslag nemen dan we vooraf hadden verwacht. Zo is er nu eindelijk duidelijkheid over het proces van de aansluiting op het landelijke glasvezelnet alsmede over de wijze waarop het bestellen van diensten bij de providers verloopt. 

Aangezien er in Nederland afspraken zijn waaraan KPN (die ons aansluit op het landelijke net) en andere providers zich moeten houden als een glasvezelnetwerk operationeel wordt, ziet de planning er nu als volgt uit: 

 Wanneer

 Wat

 Wie

 Nu tot laatste week februari

 Evaluatie van de 3 testaansluitingen

 KPN

 Laatste week februari tot
 en met eerste week maart

 Aansluitend vrijgave van, akkoord verklaring en formele  publicatie van de postcodes en huisnummering.

 KPN

 Rond 5 maart

 Postcodes beschikbaar bij alle providers, behalve aan KPN en  aan haar gelieerde providers  

 Providers

 Rond 5 maart tot eind april

 Aanbiedingen van en bestellen bij providers die willen leveren  behalve KPN en aan haar gelieerde providers. Levering van de  dienst vindt plaats na deze wachttijd van 8 weken

 Providers

 In de loop van de maand mei

 Bestellen bij alle providers (ook KPN) en de aansluitingen  kunnen worden ingepland door providers en gerealiseerd.

 Providers

                 
De aanleg van het netwerk is bijna voltooid. De laatste glasvezels worden deze week (bij goed weer) geblazen en aangesloten in de woningen. Hierna vindt er een eindoplevering plaats met de aannemer en de gemeente voor alle bermen en wegen. Eventuele schade aan de bermen zal worden hersteld.
 
Met deze uitleg en tijdsplanning hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. We begrijpen dat het voor u als deelnemer heel vervelend is om ongewis te zijn over de voortgang van het project en zetten alles op alles om het project zo goed mogelijk te laten verlopen. Met de ervaringen in Langedijke kunnen we de andere pilotprojecten weer beter informeren en verwachtingen en planning tijdig bijstellen.

Voor meer informatie en vragen kunt u mailen of van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur contact opnemen met Roelof de Boer: 06 - 53 101 570.


OpGlas Scan
Klaar voor de toekomst met glasvezel? Doe NU de OpGlas Scan!
Postcode Check